10. junij 2023

Črne njive
Ilirska Bistrica
3 tekmovalne proge

Tekaško društvo Bistrc

Črne njive nad Ilirsko Bistrico so priljubljena izletniška točka ter izhodišče različnih sprehajalnih in tekaških poti, ki ležijo na zahodnem robu Snežniške planote, vzhodno od Ilirske Bistrice. Tekaško društvo Bistrc je na Črnih njivah uredilo 6 tekaških poti z izhodiščem pri brunarici, kjer na oglasnem panoju najdete opise poti s kartografskim prikazom in profili. Tu sta tudi start in cilj vseh tekmovalnih prog.

Do Črnih njiv lahko iz Ilirske Bistrice pridete peš, kar vam bo vzelo približno 40 minut časa, z avtom pa v Ilirski Bistrici sledite oznaki za turistično naselje Sviščaki. Cesta se naglo vzpenja najprej mimo cerkve Sv. Petra (stoji na gričku in jo je videti od daleč naokoli), nato kamnoloma, po dobrih dveh kilometrih vožnje navkreber pa boste na levi strani zagledali označevalno tablo Črne njive.

Brezplačna parkirišča za osebne avtomobile so urejena. Prosimo vas, da upoštevate navodila rediteljev. V primeru izjemno velikega števila prijavljenih tekmovalcev bo parkiranje možno na dodatni lokaciji, z urejenim brezplačnim prevozom tekmovalcev in spremljevalcev na prizorišče in z njega, ob terminih, ki bodo objavljena na tem mestu. Na prizorišču bo omogočeno brezplačno varovanje garderobe tekmovalcev v času tekem.

7.00–8.45 prihod tekmovalcev, prevzem startnih številk in praktičnega darila za Milanja trail in Bistrški tek (člani/ice, 10km)
8.45 skupno ogrevanje pred štartom (neobvezno) in zadnja navodila
9.00 skupni start tekov Milanja trail 17 km in Bistrški tek 10km
9.35 predviden prihod prvih tekmovalcev v cilj na 10 km (časovni limit je 10.30)
10.10 predviden prihod prvih tekmovalcev v cilj na 17 km (časovni limit je 12.35)
12.15 Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad Milanja trail 17 km in Bistrškega teka (članska, otroška in mladinska kategorije)
Otroški in mladinski teki – loakcija 2
9.15 registracija za otroške in mladinske teke
10.00–12.00 otroški in mladinski teki (po starostnih kategorijah)

Spletne prijave se odprejo februarja 2022 in se za tekmovalni progi Milanja trail 17 km in Milanja trail 31 km zaprejo 5. junija 2023 oziroma prej – v primeru zapolnitve 200 plačanih prijav tekmovalcev.

Skupinska prijava

 • Minimalno število tekmovalce je 5
 • Prijava na tekmovalca je 15 % cenejša
 • v koliko se želite prijaviti kot skupina nam pošljite seznam prijavljenih na milanjatrail@gmail.com

Prijava je popolna z izpolnjenim spletnim prijavnim obrazcem in plačilom startnine do vključno 5. junija 2023. Vsa plačila, opravljena po tem datumu, se štejejo kot pozna prijava. Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil.

Prijava je potrjena, ko je startnina v celoti plačana. Prijavnina se ne vrača ali prenaša na naslednje leto. Organizator povrne startnino le v primeru upravičenega zdravniškega potrdila.

V primeru odpovedi tekme zaradi nepredvidenih dogodkov (izjemni vremenski dogodki in druge naravne nesreče) se tekmovalcem povrne 50 % plačane startnine ali pa jo lahko koristijo kot v celoti plačano startnino za tekmo v prihodnjem letu.

Seznam prijavljenih s startnimi številkami bo objavljen na spletni strani.

Prijave na Bistrški tek (članski tek na 10 km ter otroške in mladinske teke) so možne tudi na dan tekmovanja.

Plačilo je možno z nakazilom na transakcijski račun organizatorja tekmovanja.

Podatki o organizatorju:

 • Prejemnik plačila: Tekaško društvo Bistrc
 • Naslov prejemnika: Cankarjeva ulica 18, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija
 • Naziv banke: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
 • Transakcijski račun: SI56 1010 0004 4196 978
 • SWIFT/BIC: BAKOSI2X
 • Namen: Navedite ime in priimek ter ime tekmovalne proge. Npr. Jožica Primer – Milanja 17 ali Miha Vzorec Bistrški tek.

V primeru skupinskega plačila navedite ime skupine po lastni izbiri (npr. Avanturisti) in nato organizatorju v e-pošti predložite spisek tekmovalcev s podatki o izbranih tekmovalnih progah.

Milanja trail

38€

do 31. 3. 2023
 • od 1. 4 do 5. 6. 2023: 43€
 • po tem datumu so prijave zaprte
Prijava

14. Bistrški tek

17€

do 3. 6. 2023

 •  po tem datumu ter na dan tekme 20€
Prijava
041 353 921

OSNOVNA PRAVILA TEKMOVANJA

Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemni vremenski dogodki in druge naravne nesreče). V takem primeru o nadomestni različici tekmovalnih prog ali celo o odpovedi tekmovanja odloča upravni odbor tekmovanja.

Tekmovalne proge bodo označene (trakovi, tablice s usmerjevalnimi znaki, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi reditelji, ki bodo pomagali pri usmerjanju. Vsi tekmovalci se morajo držati označenih predvidenih poti. Kakršnokoli uporaba bližnjic in tek izven poti se kaznuje s takojšnjo izključitvijo s tekmovanja.

Tekmovalni progi Milanja trail na določenih delih prečkata lokalno cesto, zato je obvezno upoštevanje cestno prometnih predpisov. Uporaba pohodnih palic je dovoljena na tekmovalnih progah Milanja trail.

OBVEZNA OPREMA

 • startna številka vedno na vidnem mestu (velja tudi za Bistrški tek na 10 km)

PRIPOROČENA OSEBNA OPREMA

 • piščalka
 • nahrbtnik ali pas
 • posoda za vodo (vodni meh, bidon), napolnjena naj zadostuje potrebam tekača med dvema okrepčevalnicama
 • osebna prva pomoč (elastični povoj, prvi povoj, obliži)
 • mobilni telefon (prižgan in utišan, s polno baterijo in z vneseno št. organizatorja)
 • astro folija
 • zaščitna oblačila (anorak)
 • zaščitna krema za sonce
 • energijska hrana
 • pohodne palice

IZKLJUČITEV v primeru

 • neupoštevanja označene tekmovalne trase
 • uporabe bližnjic
 • uporaba kakršnekoli oblike prevoza med tekmo
 • odmetavanja ali odlaganja smeti (razen na okrepčevalnicah) ter ogrožanja rastlinskega in živalskega sveta ob tekmovalni progi
 • zamenjave startne številke z drugim tekmovalcem*
 • izogibanje pomoči sotekmovalcem v težavah
 • nešportnega vedenja, žaljenja sotekmovalcev, organizatorja in tretjih oseb
 • neupoštevanja navodil organizatorja, reševalne službe in kontrolorjev
 • neprimernih vsebin na fotografijah ali posnetkih, objavljenih po tekmovanju, ki žalijo druge udeležence, organizatorja ali tretje osebe

* Za nošenje startne številke na napačnem mestu se h končnemu času pribije 15 minut (Bistrški tek) ali 30 minut (Milanja trail).
V primeru izključitve bo organizator po zaključku tekmovanja obravnaval vzroke zanjo in odločil o prepovedi udeležbe izključene osebe prihodnje leto ali za vedno, če bi za tako odločitev obstajali upravičeni razlogi.

VARNOST IN ZDRAVNIŠKA OSKRBA

Za varnost tekmovalcev na tekmovalnih progah bodo skrbeli reditelji, kontrolorji in reševalna služba. Kadarkoli na progi lahko reševalno osebje, kontrolor ali reditelj, ki oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, tekmovalca izloči iz tekme, zanj ustrezno poskrbi in po potrebi uredi prevoz do ciljnega prostora.
Če tekmovalec ne upošteva odločitve reševalnega osebja, kontrolorja ali reditelja, je takoj izključen.

IZJAVA TEKMOVALCA

Tekmovalec s podpisom izjave ob prijavi soglaša, da tekmuje na lastno odgovornost ter da je seznanjen s pravili tekmovanja in možnostjo nevarnih situacij, ki je lahko sestavni del tekmovanja.
Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na tekmovalnih progah Milanja trail, medtem ko lahko tekmujejo na  Bistrškem teku 10 km tekmujejo tudi mlajši tekmovalci, od 12 leta dalje!
S prijavo se tekmovalec odreka možnosti prenosa odgovornosti na organizatorja, sotekmovalce ali tretje osebe.
S prijavo tekmovalec potrjuje, da je ustrezno psihofizično pripravljen za tako vrsto tekmovanja in da ima urejeno zdravstveno zavarovanje.
Nadalje se obvezuje, da bo ves čas tekme s seboj nosil vso predpisano opremo.
S prijavo se tekmovalci strinjajo, da je lahko celotno posneto filmsko in fotografsko gradivo javno prikazovano in uporabljeno v promocijske namene tekmovanja. Organizator si pridržuje vse pravice presnemavanja in distribucije celotnega filmskega in fotografskega gradiva.
Prijava brez predložene podpisane izjave ni veljavna.
Podpisano in skenirano izjavo lahko pošljete organizatorju po e-pošti ali jo izpolnjeno oddate ob prevzemu startnih številk.